Mijn leven als PTSS-er

Jaren glijden aan mij voorbij, ik zit al jaren in een achtbaan van gevoelens die ik niet meer wil en kan voelen. Gemene angstige en pijnlijke herinneringen gaan ongecontroleerd door mijn gedachten, op momenten wanneer ik het totaal niet verwacht, niet wil, altijd alert, schrikkerig, weten dat er iets vreselijks gaat gebeuren, want mijn lichaam reageert op allerlei manieren, mijn hoofd wil ze ontrafelen, begrijpen. Maar het verdriet wordt te groot, mijn bakje op de achtbaan raast naar beneden… kan ik.. wil ik.. mij nog wel vasthouden? Voor wat…voor wie.., moet ik zoveel pijn verdragen? is loslaten niet fijner…one day i fly away… zo mijn bakje uit… de gedachteloze wereld in. Want wie ben ik? Wat ben ik eigenlijk, wat voel ik nog eigenlijk…totale leegte, eenzaamheid, immens verdriet…mijn bakje op de achtbaan raast naar beneden…boosheid en onmacht komen voorbij, schaamte. Zo intens en ik voel mij in de steek gelaten, achtergelaten, vergeten, niet belangrijk. Ik haat de nachten, deze zijn het ergst, de donkere lange nachten triggeren mij en herbelevingen dringen zich op, ik kan er niet onderuit, ik moet het herbeleven. De ochtend breekt aan, gebroken en met intense pijn sta ik op, het ligt weer achter mij, ik ga wat ontspannende in mijn bakje zitten en wil echt omhoog… ik vecht…kleed mij.., maak het masker mooi…, het ziet er stralend uit..,  ik voel dat ik in mijn bakje weer naar boven  wil, ik ben een vechter, laat mijzelf niet weer zo diep vallen…, ik wil naar het licht, er zijn mensen die oprecht van mij houden, mij steunen en helpen om het leven in mijn bakje minder angstig te laten zijn, zelfs een zetje naar boven geven, ik hou veel van ze, dat er toch mensen zijn die van mij kunnen houden. Ik voel toch weer wat van liefde.. en ik ben aan het leren om mijzelf in het bakje te houden, ik heb bij Psytrec (www.psytrec.nl) mensen leren kennen die mij leren hoe ik moet overleven in mijn bakje. Zij hebben mij letterlijk laten zien dat je gelukkig kan zijn in het bakje, en soms voel ik het…, maar het is net zo snel weer verdwenen. Maar…ik moet nu de achtbaan doorstaan, voelen, om te ervaren…, steeds weer dat de angst wat ik voel, zie, ruik, proef…, niet de werkelijkheid is…, maar wat wel voor mij voelt als de werkelijkheid. Ik ben zelfs na 3x Psytrec verder gaan zoeken wat ik nog nodig heb, want de rit in die achtbaan was niet vol te houden al had ik zoveel stappen gemaakt. `Ik ben gaan zoeken en vond een liefdevol centrum in Vorden, Traumacentrum Nederland, Ik heb mij aangemeld bij www.cm-trauma.nl en heb daar mijzelf een stukje terug gevonden, en ik zal er net zolang naar terug gaan tot ik het zelf aankan! Want er zijn mensen die oprecht van mij houden die mij hebben laten zien dat een achtbaan niet alleen uit steile hellingen bestaat maar ook schuine kanten heeft, waar je geen angst hoeft te hebben om eruit te vallen, of dat het bakje losraakt. Dat wat ik voel, maar niet zo is, want ik ben er nooit uitgevallen, het bakje is nooit losgeraakt al is de angst er altijd…

PTSS Symptomen
Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) is vrij vertaald een psychische verwonding die stress veroorzaakt bij personen die een ingrijpende, schokkende gebeurtenis niet goed hebben verwerkt. Deze aandoening ontstaat als gevolg van zeer ernstige stress-gevende situaties, waarbij er sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit. PTSS kan iedereen treffen en belemmert vaak het normaal functioneren in het dagelijks leven. PTSS uit zich met verschijnselen van stress in de vorm van lichamelijke en psychische klachten.
Symptomen bij PTSS zijn:
– Gevoelens van angst, spanning en onrust die na de gebeurtenis zijn begonnen.De gebeurtenis heeft intense afschuw, angst of hulpeloosheid opgeroepen.
– Het continu herbeleven van de traumatische gebeurtenis. Steeds weer beleeft de persoon alles alsof het opnieuw gebeurt. Dit kan zich uiten in:
    * Nachtmerries
    * Herbeleving in het hier en nu
    * Blijvend terugkerende gedachten aan de gebeurtenis
    * Intens psychisch lijden bij herinnering aan de gebeurtenis
    * Zweten, trillen of verlamd raken van angst, bij het herinneren aan de      gebeurtenis.
– Het vermijden van prikkels die verband kunnen houden met de gebeurtenis. Iemand die lijdt aan PTSS, zal dingen die aan de gebeurtenis kunnen herinneren vermijden, of vertoont afgestompte reacties. Dit uit zich bijvoorbeeld in:
    * Het uit de weg gaan van gedachten, gevoelens en gesprekken die bij de gebeurtenis horen
    * Het verdringen van de gebeurtenis, zich hele delen niet meer kunnen herinneren
    * Het vermijden van activiteiten, mensen en plaatsen, die hen herinneren aan het trauma
    * Gevoelloosheid of afgestompt raken, geen zin meer om dingen te doen
    * Zichzelf isoleren van anderen. Het gevoel hebben er niet meer bij te horen. Niet over gevoelens praten
    * Somberheid over de eigen toekomst.
–  Prikkelbaar en verhoogde waakzaamheid. Na de gebeurtenis zijn mensen met PTSS erg prikkelbaar. Dit kan zich uiten in:
    * Moeite met inslapen of niet kunnen doorslapen
    * Gespannen zijn, kort lontje hebben en/of het krijgen van woedeaanvallen
    * Concentratieproblemen

De twee traumacentra’s waar ik behandeld ben.

Je kunt je aanmelden bij Psytrec en Traumacentrum Nederland. Beide zijn gespecialiseerd in EMDR, en exposure en bij het traumacentrum helpen ze je je ook verder met Cognitive gedragtherapie, beeldende therapie, en lihaamsgerichte therapieen. Je moet zelf kiezen wat voor jou het beste is, mijn pad is via www.psytrec.nl gelopen, waarna ik voelde dat ik nog iets meer nodig had, en dat heb ik gevonden bij Traumacentrum Nedeland www.cm-trauma.nl

Je huisarts of psycholoog kan je ook meer vertellen over (C)PTSS en wat de mogelijkheden tot behandeling zijn.
Tot slot.(C)PTSS kan iedereen treffen. Loop niet onnodig lang door met symptomen van PTSS. Bij PSYTREC is iedereen vanaf 18 jaar met (C)PTSS welkom. Ook wanneer u bijvoorbeeld kampt met een verslavingsstoornis. Beide behandelcentra”s hebben een professioneel netwerk van partners die aanvullende zorg verlenen indien dat nodig mocht blijken.

Nederland telt 1 miljoen slachtoffers die ooit een verkrachting hebben meegemaakt. Daarnaast maken 1 op de 100 mensen tussen 15-70 jaar elk jaar een nieuw incident van seksueel geweld mee. De laatste jaren zijn er andere, nieuwe vormen van zedenmisdrijven die sterk in opkomst zijn, waarbij het internet, sociale media en smartphones een rol spelen en waarvan veel kinderen en adolescenten de dupe worden.
Ongeveer de helft van de mensen die seksueel trauma heeft meegemaakt,ontwikkelt problemen variërend van PTSS tot andere angststoornissen, stemmingsstoornissen, seksuele problemen en revictimisatie. De behandeling van slachtoffers van seksueel geweld kent een aantal complicerende factoren,waaronder schaamtegevoelens en zelfverwijt van slachtoffers en het feit dat veel daders bekenden zijn. Dit vereist een specifieke aanpak.